מדריך לעסקים

מדריך לפתיחת עסק

להלן תמצית של הצעדים שיש לבצע לאחר קבלת החלטה לגבי הקמת עסק.
המידע לעיל מסכם את השלב הראשוני בהקמת העסק בכדי להתאימו לדרישות שלטונות המס ואינו מהווה יעוץ מקצועי.
 
הגעתם בשעה טובה להחלטה לפתוח עסק!
(לאחר שביצעתם את כל הבדיקות הכלכליות הנדרשות)
 
ישנן מספר החלטות לקבל ומשימות לבצע לפני תחילת הפעילות.
 
א. יש להחליט כיצד להפעיל את העסק, כחברה בע"מ או כעצמאי/ת.
ב. יש לרשום את העסק אצל שלטונות המס: מס ערך מוסף, מס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי.
ג. יש לודא ניהול פנקסים בהתאם להוראות החוק.
 
רק לאחר השלמת שלבים אלו אפשר לפתוח את דלתות העסק ולהפעיל את הקופה.
 
א. חברה בע"מ או עצמאי:
ככלל, מקובל לשקול פתיחת עסק כעצמאי או כחברה מ- 2 סיבות עקריות:
1. רווח גבוה בעסק (מעל 25,000 ש"ח בחודש) מגדיל את הכדאיות לפעול כחברה.
2. הוראות ניהול פנקסים מחייבות עסקים מסויימים לנהל את החשבונות בשיטה הכפולה ובמצב זה
    עדיף לאגד את העסק כחברה בע"מ.
 
עם זאת נציין כי קיימים שיקולים נוספים שיש לבחון אותם פרטנית לכל עסק.
 
ב. רישום אצל שלטונות המס:
לידיעתכם - במע"מ אתם - "עוסקים", במס הכנסה- "נישומים" ובביטוח לאומי - "מבוטחים".
 
1. מס ערך מוסף - ראשית יש להחליט איך להרשם, כעוסק מורשה או כעוסק פטור(תנאי לרישום עוסק
                            כעוסק פטור- מחזור הכנסות שנתי שאינו עולה על כ- 64,000 ש"ח).
                            בכדי להרשם במע"מ יש להמציא מספר מסמכים ואישורים ולמלא טופס פתיחת תיק.
 
2. מס הכנסה - יש לפתוח תיק מיידית (בעבר אפשר היה להמתין 3 חודשים אולם הקלה זו בוטלה וכיום יש
                       להודיע לפקיד השומה על פתיחת העסק מייד עם פתיחתו).
 
3. ביטוח לאומי- יש לפתוח תיק עצמאי בביטוח הלאומי מיידית. שכיר אשר יש לו הכנסה מעסק יכול
                        בתנאים מסויימים להיות פטור מתשלום ביטוח לאומי על הכנסתו מעסק.
 
ג. ניהול פנקסים:
כל עסק נדרש לנהל ספרי חשבונות בהתאם ל- "הוראות ניהול פנקסי חשבונות" יש להקפיד על ניהול נכון ומדויק של הפנקסים, סטיה מניהול פנקסים על פי ההוראות עלולה להביא לסנקציות מצד שלטונות המס ולהיות כרוכה בהוצאה כספית מיותרת ובעוגמת נפש גדולה.
הוראות ניהול פנקסי חשבונות קובעות אילו פנקסים צריך כל עסק לנהל, מה רושמים בפנקסים ומתי רושמים בהם.
 
בדרך כלל נדרש כל עסק לנהל את הפנקסים הבאים או שילוב שלהם:
 
* חשבוניות מס:
לפי בסיס מצטבר הרישום בחשבונית חייב להיות עם גמר ביצוע העבודה, מתן השירות או אספקת הטובין. לפי בסיס מזומן - הרישום בחשבונית עם פרעון התקבול.
 
* קבלות - הרישום מייד עם קבלת התמורה (גם אם התקבול דחוי).
 
* תעודות משלוח - הרישום עם משלוח הטובין ללקוח.
 
* בנוסף ישנם עסקים מסויימים שנדרשים בפנקסים נוספים הרלוונטים לעיסוקם, סוגי פנקסים אלו מפורטים בהוראות.
הוראות  ניהול פנקסים קובעות אילו פנקסים נדרש כל עסק לנהל בהתאם לפרמטרים הבאים:
 
תחום העיסוק, מחזור הכנסות השנתי, מספר המועסקים.
 
אציין כי מאחר וקיימת דינמיות במחזור ההכנסות ובמספר המועסקים בעסק יש לבחון מדי שנה
את העמידה בהוראות ולעדכן את הפנקסים המנוהלים במידת הצורך.
נבנה ע"י פתרונות איכות
0
תפריט דף הבית טלפוןפייסבוק